Tlakem vyvolaný spin-crossover fotomagnet

Text

Příprava materiálů vykazujících fotomagnetické chování je obvykle realizována sestavením preorganizovaných molekul do podoby racionálně navržených moleklárních struktur přístupem „výstavby zdola“. V této práci jsme ukázali, že magnetické odezvy na ozáření vzorku světlem může být v jistých nefotomagnetických sloučeninách dosaženo také působením vnějšího tlaku.

Nefotomagnetický FeII-NbIV koordinační polymer s kyanovými můstky {[FeII(pyrazole)4]2[NbIV(CN)8]·4H2O}n (FeNb) byl detailně studován pomocí vysokotlakých strukturních, magnetických a fotomagnetických experimentů, které odhalily řadu tlakem vyvolaných funkčních vlastností, zejména však světlem indukovanou magnetizaci vzorku. Toto je první známá realizace tlakem indukovaného spin-crossover feromagnetu.