Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech

Anotace

Projekt je zaměřen na studium otevřených otázek týkajících se kvantových fázových přechodů ve feromagnetech. Hlavním cílem projektu je identifikovat a popsat jak klasické, tak kvantové fázové přechody ve feromagnetických materiálech na hranici kvantové kritikality a odhalit mechanizmus způsobující, že mnoho feromagnetů se vyhne kvantově kritickému bodu. Mimo studium fázových diagramů a kritikalit v nich, experimentálně studované zákony škálování budou porovnány s existujícími teoretickými modely. Projekt se zaměří na chovaní v čistých materiálech, kde bude k vyvolání kvantových přechodů použit vysoký tlak, jako ladící parametr.