Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Fyzika dvoudimenzionálních van der Waalsovských halidů běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Míšek, Ph.D. 2021 2023
Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech GAČR » Standardní Mgr. Martin Míšek, Ph.D. 2016 2018