Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Minimal Fab "design" systému depozice po atomárních vrstvách (ALD) běžící TAČR » DELTA 2 Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2020 2022
Pokročilá diagnostika reaktivního HiPIMS plazmatu pro depozici oxidových, nitridových a sulfidových vrstev běžící GAČR » Standardní Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2019 2021
Výzkum a vývoj nových pulzních plazmových technologií pro depozici pokročilých tenkovrstvých materiálů běžící MPO » TRIO Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2018 2021
Pokročilá příprava katalyticky aktivních oxidů na kovových nosičích s využitím plazmové depozice a chemických metod GAČR » Standardní Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2017 2019
Výzkum a vývoj nového plazma aktivovaného ALD depozičního systému s unikátním zdrojem nízkoteplotního plazmatu na bázi mikrovlnného surfatronu a ECWR výboje. TAČR » DELTA Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2016 2019
Studium impulzních plazmatických systémů k depozici tenkých vrstev pro fotonické aplikace GAČR » Standardní Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2015 2017
Výzkum hybridních HiPIMS systémů určených pro depozice nanostrukturovaných tenkých vrstev MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - COST CZ Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2012 2013
Pokročilý experimentální výzkum výbojových zdrojů plazmatu použitých pro přípravu nanostrukturovaných tenkých GAČR » Standardní Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2011 2013
Výzkum parametrů nízkoteplotního plazmatu v systémech planárního magnetronu, systémů s dutými katodami a mikrovlnného surfatronu. GAČR » Postdoktorský Mgr. Martin Čada, Ph.D. 2009 2011