Měření multiplicit nabitých částic v pp interakcích při √s = 900 GeV v detektoru ATLAS na LHC

Text

Jde o první publikaci ATLAS Collaboration s využitím dat z LHC. Měřeny byly vlastnosti klasických proton-protonových interakcí při těžišťové energii √s = 900 GeV. Tato data jsou důležitá pro vylepšení modelů fyziky přenosu malých hybností. Interakce jsou základem fyziky malých vzdáleností, jež je hlavním cílem ATLASu a CMS. Porozumění těmto základům je nutné pro objasnění toho, jaký je potenciál LHC co se týče nových objevů.

Mladý postdoktorand Oldřich Kepka z FZÚ se významně podílel na analýze a je jedním z hlavních autorů článku. Prezentované výsledky dokumentují, že naši fyzici a inženýři byli aktivní nejen při stavbě a provozu detektoru ATLAS, ale i při analýze dat od samého začátku jejich sběru.

lhc_atlas.jpg
Popis
Změřené pT spektrum multiplicit nabitých částic. PP data z experimentu ATLAS (černé tečky) jsou srovnány s pp daty z UA1 (modré čtverce) a pp daty z CMS NSD (červené trojúhelníky).