Činnost

Text

Člen experimentu ATLAS v CERN:

  • Vedoucí pracovní skupiny Soft QCD and Diffraction
  • Vedoucí Institucionálního výboru pro dopředné detektory

Fyzikální zájmy:

  • jevy soft QCD (produkce a korelace částic)
  • difrakční procesy
  • exkluzivní procesy užitečné pro hledání tzv. Nové Fyziky
  • AFP (ATLAS Forward Proton) detektor: studie kombinovaného výkonu, globalní alignment
  • fyzika jetů

Zástupce ČR v RECFA (Restricted European Committee for Future
Accelerators)

Spoluautor kapitoly "High Energy Soft QCD and Diffraction" v Review of
Particle Physics v PDG (Particle Data Group) publikaci

Spoluautor fenomenologických publikací o soft QCD a difrakci

 

ORCID 0000-0002-1535-9732
INSPIRE ID: INSPIRE-00224260
ResearcherID H-4630-2014