Činnost

Text

 

 • Doktor věd AV ČR od r. 2021

 

 • Člen experimentu ATLAS v CERN: 
 1. Zpracování dat
 2. Kombinovaný výkon detektoru AFP (ATLAS Forward Proton), především Globální alignment
 3. Vedení studentů během jednoročních stáží 
 4. Vedení prac.skupiny Fyzikální motivace pro AFP v upgradovaném LHC (2021 - 2022)
 5. Předseda Institucionálního výboru pro dopředné detektory (od 2020)
 6. Vedoucí pracovní skupiny Soft QCD & Diffraction (2020 - 2022)
 7. Koordinace fyzikálních analýz dat z detektoru AFP (ATLAS Forward Proton)
 8. Člen Speakers Committee (2014 - 2017), předseda (2017)
 9. Projekt dopředných protonů AFP: zakládající člen (2012), člen vedení (2012-2017)
 10. Projekt dopředných protonů RP220: zakládající člen (2006), zástupce vedoucího projektu (2006 - 2012)

 

 • Fyzikální zájmy:
 1. Projevy soft QCD (produkce a korelace částic, fragmentace)
 2. Difrakční procesy
 3. Exkluzivita jako cesta k Nové Fyzice
 4. Struktura hadronů
 5. Struktura fotonu
 6. Fyzika jetů

 

 • Zástupce ČR v ECFA (European Committee for Future Accelerators) (2014 - 2021) a Restricted ECFA (2019 - 2021)
 • Člen Výboru pro spolupráci ČR s CERN (2015 - 2021)

 

 • Organizace shromáždění komunity částicových fyziků v ČR (2014 - 2021)
 • Organizace seminářů Sekce fyziky elementárních částic ve FZÚ (2008 - 2019)

 

 • Souhrnné publikace:
 1. Nová kapitola "High Energy Soft QCD and Diffraction" v Review of Particle Physics v PDG (Particle Data Group) publikaci (PTEP 2022 (2022) 083C01)
 2. Kapitola 18 "High Luminosity Forward Physics" v knize The future of the Large Hadron Collider
 3. "Multi-dimensional hadron structure through the lens of gluon Wigner function" (arXiv: 2310.10793 [hep-ph])
 4. "Review of the Central Exclusive Production of the Higgs boson beyond the Standard Model" (Int.J.Mod.Phys.A 29 (2014) 1446012)

 

 • Spoluautor fenomenologických publikací o hledání Nové fyziky v exkluzivních procesech, o struktuře hadronů, o souhře mezi měkkými a tvrdými procesy.

 

ORCID 0000-0002-1535-9732
INSPIRE ID: INSPIRE-00224260
ResearcherID H-4630-2014