Činnost

Text
  • Nastavení a zajištění rozvojově - vzdělávacích aktivit pro zaměstnance ELI Beamlines
  • Zajištění procesu pracovně lékařských služeb.
  • Správa a administrace personálního systému