Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.

Souhrn

Studium fyzikálních vlastností pevných látek odvozených z jejich elektronové struktury.

Foto
Image
Jindřich Kolorenč
Pracovní pozice
Vedoucí oddělení
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Telefon
266 05 2153, 266 05 2914
E-mail
kolorenc [at] fzu.cz
Lokalita
Ústav teorie informace a automatizace
Místnost
441b
440b

Realizace základního stavebního kamene Hundova kovu

Anotace

Vědecká komunita dnes intenzivně hledá nové materiály, které by vykazovaly supravodivost i při pokojové teplotě, čímž by se vyřešily mnohé z problémů dnešních informačních technologií. Detailní pochopení elektronových vlastností Hundových kovů a jejich dílčích složek by mohlo toto hledání výrazně zefektivnit.