Realizace základního stavebního kamene Hundova kovu

Anotace

Vědecká komunita dnes intenzivně hledá nové materiály, které by vykazovaly supravodivost i při pokojové teplotě, čímž by se vyřešily mnohé z problémů dnešních informačních technologií. Detailní pochopení elektronových vlastností Hundových kovů a jejich dílčích složek by mohlo toto hledání výrazně zefektivnit.