Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.

Souhrn

Studium fyzikálních vlastností pevných látek odvozených z jejich elektronové struktury.

Foto
Image
Jindřich Kolorenč
Pracovní pozice
Vedoucí oddělení
Kategorie
Ved. věd. pracovník
Telefon
266 05 2153, 266 05 2914
E-mail
kolorenc [at] fzu.cz
Lokalita
Ústav teorie informace a automatizace
Místnost
441b
440b

Činnost

Text

Studium fyzikálních vlastností pevných látek odvozených z jejich elektronové struktury – zjednodušeně řečeno: řešení kvantově-mechanických rovnic pro velké množství elektronů pohybujících se v periodickém prostředí krystalové mřížky (nebo v ne zcela periodickém prostředí krystalu s poruchami):

  • studium reálných sloučenin a materiálů i jejich zjednodušených modelů
  • projevy a důsledky silných korelací mezi elektrony, magnetismus
  • teoretické modelování a interpretace rentgenovských spektroskopií
  • sloučeniny lanthanoidů (cer, europium,…) a aktinoidů (uran, plutonium,…)
  • teorie dynamického středního pole (DMFT)
  • exaktní diagonalizace mnohočásticových modelů pomocí Lanczosovy metody

ORCID 0000-0003-2627-8302
Google Scholar