Využití rtg laseru a rtg spektroskopie ke studiu dynamiky srážek elektronů a iontů v hustém plazmatu

Text

Dynamika srážek elektronů a iontů v hustém plazmatu je významná pro studium jeho transportních vlastností, nerovnovážného vývoje a poškození objektů difrakčně zobrazovaných pomocí laserů s volnými elektrony (FEL). Podíleli jsme se na vůbec prvním přímém měření velmi rychlé dynamiky srážek elektronů a iontů, které využívá rezonanční spektroskopie vnitřních hladin v hořčíkovém plazmatu s hustotou pevné fáze vytvořeného a diagnostikovaného fokusovaným svazkem rtg FEL; konkrétně šlo o LCLS - Linac Coherent Light Source provozovaný ve SLAC, Menlo Park, Kalifornie, USA.

18-2018.jpg
Popis
Uspořádání interakčního experimentu na laseru s volnými elektrony LCLS Fokusovaným pulzem rtg laseru ozáříme vrstvu hořčíku tenkou 54 nm. Vlnová délka FEL je nastavena tak, aby byl elektron v iontech Mg7+ rezonančně vypuzen ze slupky 1s do slupky 2p. Tím byla ve slupce 1s vytvořena vakance, k jejímuž zaplnění dojde buď nezářivě (Augerovým jevem), nebo emisí Kα záření.