Charakterizace profilů zaostřených negaussovských rentgenových laserových paprsků

Text

Pokusy o studium hmoty v extrémních podmínkách se setkávají se závažnými obtížemi v souvislosti s nelineárními jevy závislými na intenzitě, jež se přirozeně objevují během interakcí. Laserový svazek určený k těmto experimentům musí být dobře předdefinován před osvícením a/nebo velmi dobře charakterizován po osvícení, jelikož negaussovská podstata téměř všech XUV/rentgenových laserů je zodpovědná za parazitické nelineární efekty ve výsledcích experimentů. Ukázalo se, že pokud je znám skutečný profil svazku, je možno dosáhnout mnohem lepší shody mezi simulovanými a naměřenými výsledky. V tomto článku je popsána originální metoda pro realistickou rekonstrukci negaussovského rozložení intenzity pro krátkovlnné lasery vyvinutá týmem z FZÚ. Výzkumníci z dalších institucí přispěli převážně implementací a ověřením této metody v zařízení FEL.

beams.jpg
Popis
A negaussovský profil svazku laseru FLASH při13.5 nm rekonstruovaný z  neteplotních ablativních otisků v PMMA.