Směrem k AbloCAMu: základní přístupy k automatizaci ablačního-desorpčního imprintování fokusovaných svazků rentgenových laserů

Anotace

Důkladná charakterizace fokusovaných laserových svazků patří k důležitým součástem jakéhokoliv experimentu laser-hmota. V důsledku vysokých intenzit a malých až (sub) mikronových stop fokusovaného svazku se však jedná o nesnadný úkol. Metody ablačních a desorpčních otisků nabízejí unikátní způsob řešení tohoto problému, jelikož využívají laseremindukovaného poškození, které je v ohnisku nevyhnutelné. Jedná se však o ex situ metody, které jsou velmi časově náročné a vyžadují mnoho hodin kvalifikované lidské práce, což ztěžuje rozšíření těchto metod do širší vědecké komunity. To vedlo k vytvoření projektu AbloCAM – univerzálního zařízení umožňujícího automatizované provádění metod imprintování v celém rozsahu. V předkládaném projektu se budeme zabývat vývojem a experimentálním testováním základních robustních metod, které umožní další pokračování práce na zařízení AbloCAM. Zvažujeme využití metod umělé inteligence, abychom nahradili lidský element, který je v současné době pro metody imprintování nezbytný.