Minerály uranu, jejich krystalová chemie a chování během zvětrávání

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum minerálů uranu, a to zejména obsahující šestimocnou formu ? uranyl. Projekt má za cíl prohloubit naše znalosti krystalové struktury, chemismu a termodynamice sekundárních minerálů vznikajících zvětráváním uraninitu, a které analogicky mohou vznikat při alteraci vyhořelého jaderného paliva při jeho dlouhodobém uskladnění v geologickém prostředí. Užití moderních analytických metod, zahrnující již standardní monokrystalovou rentgenovou difrakční analýzu, mikro-chemickou analýzu el. mikrosondou, ale i např. elektonovou precesní difrakci či kalorimetrická měření, přinese významné prohloubení znalostí o krystalových strukturách a krystalochemii minerálů uranylu.