Krystalové struktury, chemismus a stability arseničnanových a síranových minerálů

Anotace

Arseničnany a sírany jsou typickými reprezentanty supergenního zvětrávání primárních rudních minerálů, a to jak v oxidačních zónách rudních ložisek, tak i na haldách, deponiích a odkalištích důlních provozů. Ve všech těchto prostředích hrají významnou roli, neboť představují důležité koncentranty kovových prvků. Cílem předkládaného projektu je prohloubení a doplnění našich znalostí o těchto minerálech, zejména o jejich krystalografii a chemismu, a o vývoji zvětrávacích asociací, ve kterých se tyto fáze nacházejí.