Elektromagnon v hexaferitu BaSrCoZnFe11AlO22

Text

Studovali jsme statické a dynamické magnetoelektrické vlastnosti monokrystalického BaSrCoZnFe11AlO22. Tento materiál vykazuje multiferoické uspořádání za pokojové teploty a má hexaferitovou krystalovou strukturu Y-typu. V terahertzových a Ramanových spektrech pod 300 K se objevuje elektricky aktivní spinová vlna (elektromagnon) o frekvenci ≈1.2 THz. Ukázali jsme, že tento elektromagnon se aktivuje vlivem magnetostrikčního mechanismu, který zahrnuje spinové oscilace podél hexagonální osy.

Elektromagnon v THz spektrech BaSrCoZnFe11AlO22
Popis
Elektromagnon v THz spektrech BaSrCoZnFe11AlO22.

Kontaktní osoba: Filip Kadlec