Vítězkou 16. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se stala Evgenia Chitrova

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Do letošního ročníku talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se přihlásilo celkem 59 žen a mezi nimi byla i Evgenia Chitrova z FZU. Ta si spolu s dvěma dalšími vědkyněmi, Evou Krupičkovou Pluhařovou z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského  a Zuzanou Střížovou z Univerzity Karlovy, odnáší výhru za svou práci.

L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě
Popis
Laureátky talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2022 (zleva): Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D., MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D. a Mgr. Ing. Eva Krupičková Pluhařová Ph.D.

Mgr. Evgenia Chitrova, Ph.D. zkoumá fyzikální vlastnosti nekonvenčního supravodiče ve formě tenkých vrstev. Přínos výzkumu může být rozhodujícím faktorem při vytváření kvantových počítačů budoucnosti. 

Hlavním tématem jejího projektu je supravodivost, tedy možnost přenosu elektrického proudu bez jakýchkoli ztrát v tenkých vrstvách nekonvenčního supravodiče UTe2. UTe2 je tripletový supravodič, díky tomu je mimořádněodolný vůči magnetickým polím. Zatímco se doslova celý svět předhání v přípravě co nejlepších monokrystalů, které dále zkoumá v různých extrémních podmínkách, projekt se zaměřuje na přípravu tenkých vrstev UTe2naprašováním. Tenké vrstvy představují významný nástroj ladění fyzikálních vlastností materiálů. Cílem je ovládat stav UTe2 (magnetický, supravodivý) vhodnou volbou substrátu a parametrů syntézy. Jde o jevy, probíhající při velmi nízkých teplotách, avšak např. pro kvantové počítače to znamená běžné podmínky.

Program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se snaží snížit genderovou nerovnost v české vědě, kde ve srovnání s evropskými zeměmi klesáme na poslední místa žebříčku. Od zahájení projektu v České republice získalo toto ocenění již 44 talentovaných vědkyň, jež si mezi sebou rozdělily částku ve výši necelých 10 milionů korun.

Zdroj: L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě