Činnost

Text

Magnetismus v materiálech s f- (vzácné zeminy a uran) a d- (přechodný kov) elektrony.

  • Makroskopické experimentální metody (magnetické, magnetoelastické, tepelné, transportní) za extrémních podmínek (vysoká magnetická pole, nízké teploty, vysoký tlak)
  • Mikroskopické experimentální metody (rentgenová/neutronová difrakce, XMCD)
  • Hydridy kovů
  • Struktura a syntéza tenkých filmů
  • Materiály v různých krystalických stavech (od objemových po nano)

ORCID 0000-0001-9313-6318