Činnost

Text

Pracuji v ELI Beamlines ve Výzkumném programu 4: Aplikace v molekulárních, biomedicínských a materiálových vědách. Moje hlavní odpovědnost spočívá ve vývoji uživatelské experimentální stanice pro atomové, molekulární a optické vědy a pro koherentní difrakční zobrazování, kde zkoumáme ultrarychlou dynamiku elektronů a iontů v plynných vzorcích (např. v molekulách, clusterech nebo aerosolech) interagujících s koherentním zářením (měkké rentgenové, optické, NIR nebo THz).

ORCID 0000-0002-9569-7511
Researcher ID F-3048-2011