Mgr. Dušan Mandát, Ph.D.

Foto
Image
206.jpg
Kategorie
Věd. pracovník
Sekce (číslo)
Oddělení (číslo)
Telefon
585 63 1686
E-mail
mandat [at] fzu.cz
Lokalita
Společná laboratoř optiky Olomouc
Místnost
220

Činnost

Text

Spolupracuji na projektech detekujících vysokoenergetické kosmické záření, především na Pierre Auger Observatory, Cherenkov Telescope Array a FAST.
V rámci projektu Pierre Auger Observatory se spolupodílím na designu, optimalizaci, testování a měření zrcadlových segmentů pro fluorescenční teleskopy a monitorování optických parametrů těchto teleskopů. Dále se podílím na návrhu a realizaci celooblohových kamer pro tento experiment, které monitorují pozadí noční oblohy v zorných polích jednotlivých teleskopů. Nedílnou součástí je účast na upgradu pozemního detektoru observatoře  – měření optických vlastností vláken mionového detektoru.
V projektu Cherenkov Telescope Array (CTA) se podílím na designu, realizaci, instalaci a provozu nové generace celooblohových kamer pro monitorování oblačnosti, směru pohybu mraků a základní fotometrii pro rychlý monitoring atmosféry v průběhu měření. Jednou z hlavních oblastí výzkumné činnosti je práce na optimalizaci optického návrhu, optických simulacích, testování jednotlivých optických komponent a provozu teleskopů SST-1M a MST. Jedná se o malé středně velké teleskopy budoucí observatoře CTA. Další činností je měření a analýza optických parametrů zrcadlových segment teleskopů CTA, návrh nových měřících metod pro justáž a pointaci teleskopů.
V rámci projektu FAST se podílím na koordinaci výroby, testování, instalace, kalibrace a měření fluorescenčních teleskopů v lokalitách Black Rock Messa, Utah, USA a Malargüe, Argentina. Opět přispívám vývojem, realizací a provozem celooblohových kamer určených k monitoringu atmosférických parametrů v daných lokalitách.

ORCID 0000-0001-7748-7468
ResearcherID G-5580-2014
Scopus Author ID 35277775500