Činnost

Text

Zabývám se rentgenovou difrakcí a její aplikací na studium pevných látek. Zkoumám jejich mikrostrukturu a vliv mikrostruktury na jejich vlastnosti. Významnou součástí mé činnsoti je zdokonalování metodiky rtg. difrakce pro zkoumání materiálů a struktur, které jsou na Fyzikálním ústavu připravovány materiálovými výzkumnými skupinami.

ORCID 0000-0002-3001-0862
ResearcherID H-2061-2014
Scopus Author ID 6506480490