Preliminary Study of Ge-DLC Nanocomposite Biomaterials Prepared by Laser Codeposition

Text

Tato publikace se zabývá syntézou a studiem vlastností uhlíkových diamantu podobných tenkých vrstev dopovaných germaniem (DLC) vytvořených technologií hybridního laseru. Využitím dvou laserů při depozici bylo možné řídit koncentraci germania změnou opakovací frekvence laseru. Na substrátech z křemíku (100) a na křemenném skle (FS) byly při pokojové teplotě připraveny dopované filmy s koncentrací Ge od 0 at.% do 12 at.%. 
V souvislosti s podmínkami depozice a množstvím germania byly studovány vlastnosti tenké vrstvy jako například rychlost růstu, hrubost, morfologie pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), složení pomocí rentgenové spektroskopie (WDS), propustnost záření ve viditelné (VIS) a blízké infračervené oblasti (IR) a biologické vlastnosti (cytotoxicita, změny v morfologii buněk, schopnosti produkovat kyslíkové radikály (ROS)). Výsledky ukázaly, že DLC s větším obsahem germania vykazují cytotoxicitu.