Prevence, čelení a vyšetřování teroristických útoků prostřednictvím prognostických, detekčních a forenzních mechanismů pro výbušné prekurzory (ODYSSEUS)

Anotace

Cílem projektu ODYSSEUS je zvýšení znalostí průběžně revidovaného seznamu výbušnin a prekurzorů výbušnin, včetně prekurzorů, které dosud nebyly studovány, a také vyvinout efektivní a účinné prognostické, detekční a forenzní nástroje a řešení ke zlepšení schopností Local Education Authorities (LEA) a příslušných orgánů v prevenci, čelení a vyšetřování teroristických incidentů týkajících se podomácku vyrobených exploziv (HME).

Vyvinuté nástroje a řešení budou zahrnovat (i) online shromažďování receptur pro HME, analýzu a charakterizaci; (ii) monitorování dodavatelského řetězce chemikálií za účelem zjištění nesrovnalostí; (iii) pokročilé senzory pro detekci prekurzorů výbušnin v (téměř) reálném čase v plynné fázi a také ve vodě; (iv) robotizované nástroje pro lepší mobilní detekci a forenzní podporu na místě; a (v) automatizované zjišťování, lokalizace a hodnocení hrozeb; tyto nástroje budou rovněž začleněny do konfigurovatelné platformy, která bude pomáhat operacím LEA v různých scénářích souvisejících s terorismem.

ODYSSEUS proto dosáhne inovací ve více dimenzích a novým způsobem prozkoumá souhru mezi několika faktory ovlivňujícími sběr informací, detekci a forenzní aspekty spojené s prekurzory výbušnin, včetně aspektů, které nebyly dříve zvažovány (jako jsou chemické dodavatelské řetězce).

 Tento projekt je financován EU.

European Commission logo