Činnost

Text

•    Komunikace s dodavateli
•    Plnění agendy spojené s nákupem
•    Distribuce zásilek 
•    Následná příprava podkladů pro účetní oddělení

•    Communication with suppliers
•    Fulfillment of the purchasing agenda
•    Distribution of deliveries 
•    Preparation of documents for the accounting department