Činnost

Text
  • Studium magnetických vlastností materiálů v DC a AC polích.
  • Obsluha a provádění experimentů na fyzikálních laboratorních měřicích systémech, které pracují za nízkých teplot a využívají magnetická pole (na squidovém magnetometru a zařízení PPMS firmy Quantum Design)
  • Analýza distribuce velikostí krystalitů s využitím různých metod, studium magnetotransportu s využitím PPMS. Zpracování experimentálních dat, zejména z oblasti magnetických vlastností, kritická analýza experimentu včetně diskuse vedoucí ke kvalitní publikační aktivitě a přípravě rukopisů
  • Plánování experimentů, koordinaci práce, podávání zpráv o výsledcích, účast na konferencích a vytvoření nových mezinárodních kontaktů.
     

ORCID 0000-0003-2789-051X
Scopus Author ID 36891437100
ResearcherID: K-4258-2017
ResearchGate