Činnost

Text

V rámci své pozice se zabývám určením orientace a orientováním jednotlivých monokrystalů.

  •  příprava vzorků k měření
  •  zpracování a vyhodnocení naměřených dat