1. J. Chudoba, M.Eliáš, L. Fiala, J. Horký, T. Kouba, J. Kundrát, M. Lokajíček, J. Schovancová, J. Švec
    Physics of Particles and Nuclei Letters 10 (2013) 288-294.
  2. L. Fiala, J. Chudoba, J. Kosina, J. Krásová, M. Lokajíček, J. Švec a kolektiv
    Particle Physics Grid Deployment in the Czech Republic
    Nuclear Eloctronics & Computing, NEC'2005 ISBN 5-9530-0108-8 str. 104-110