Činnost

Text

V rámci spolupráce s Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod Ústavu experimentální medicíny AV ČR se zabývá aplikovaným vývojem nízkoteplotního plazmatu pro využití ve veterinární a humánní medicíně.

Výzkum v oblasti technologie nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s živými organismy. Preklinické a klinické testování v hojení ran.