Činnost

Text

V rámci spolupráce s Oddělení biomateriálů a biofyzikálních metod Ústavu experimentální medicíny AV ČR se zabývá aplikovaným vývojem nízkoteplotního plazmatu pro využití ve veterinární a humánní medicíně.

Výzkum v oblasti technologie nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s živými organismy. Preklinické a klinické testování v hojení ran.

 

She deals with the applied development of low-temperature plasma for use in veterinary and human medicine in cooperation with the Department of Biomaterials and Biophysical Methods of the Institute of Experimental Medicine of the AS CR.

Research in the field of low temperature plasma technology and its interaction with living organisms. Preclinical and clinical testing in wound healing.