Činnost

Text
  • Koordinace instalace, osazení rozvodů, testování a uvádění do provozu vakuového kompresoru L4 a navazujících optomechanických celků.
  • Vedení pracovní technické skupiny implementace infrastruktury kompresoru L4 a navazujících celků v L4c.
  • Samostatné konstrukční práce na konstrukcí kompresoru L4.
  • Management 3D modelu a technické dokumentace kompresoru L4.