Biosenzory

Elipsometrie, Optická spektroskopie

Funkční povrchy

Charakterizace povrchových vrstev