Činnost

Text

Kombinované aspekty nanofotoniky a materiálového výzkumu pro aplikace v optických senzorech a biosenzorech a optických zařízeních s tenkými vrstvami. Analytické technologie pro rychlou a citlivou detekci chemických a biologických látek relevantních pro biomedicinální diagnostiku. Optika v blízkém poli, vlnovodná optika, plazmonika, zesílení signálu v fluorescenční a Ramanovské spektroskopii, kovové nanostruktury, polymerní biorozhraní, responzivní hydrogely, analýza biomolekulárních interakcí.  

Více informací na: www.jakubdostalek.cz

ORCID 0000-0002-0431-2170

Researcher ID C-5052-2009

Scopus Author ID 6701755208