Testování standardního paradigmatu částic a sil pomocí kosmologie a astrofyziky