Činnost

Text

Optická spektroskopie příměsí a bodových defektů v krystalech, keramikách, tenkých vrstvách a nanostrukturách dielektrických a polovodičových materiálů jako jsou ABO3 oxidy perovskitového typu, grafen nebo nanokrystalický diamant. Měření a analýza emisních a excitačních spekter fotoluminiscence, křivek termoluminiscence a absorpčních spekter v ultrafialové, viditelné a infračervené oblasti spektra za účelem odhalení opticky aktivních center a nábojových pastí, určení jejich struktury a energetických hladin a identifikace elektronových přechodů odpovědných za optické vlastnosti zkoumaných defektů. Formování opticky aktivních center, jejich struktura a optické vlastnosti jsou zkoumány v závislosti na složení a podmínkách přípravy vzorků, velikosti a tvaru nanočástic či tloušťce a typu podložky tenké vrstvy. Zvláštní pozornost je věnována vlivu fázových přechodů na optické vlastnosti iontů přechodových kovů a iontů vzácných zemin. Ionty vhodných příměsí jsou pak využívány jako spektroskopická sonda při studiu struktury, fázových přechodů a rozměrových jevů v nanomateriálech.
 

ORCID 0000-0001-5454-5901 
ResearcherID H-1538-2014
Scopus Author ID 6602765749