Činnost

Text
  • Růst monokrystalických scintilátorů na bázi multikomponentních halogenidů a oxidů metodou „micro-pulling-down“ a vertikální Bridgmanovou metodou
  • Měření optických vlastností scintilačních materiálů
  • Prášková rentgenová difrakce
  • Výzkum a vývoj nových scintilačních materiálů

ORCID: 0000-0001-9730-9570