Růst a zpracování gafenových vrstev na karbidu křemíku

Anotace

Příprava grafenových vrstev s využitím tepelného rozkladu SiC a žíhání struktury Ni/SiC za nízkých teplot. Charakterizace a modifikace grafenových vrstev s využitím AFM. Studium dějů, které vedou ke vzniku ohmického chování struktur typu Ni/SiC a aplikace epitaxního růstu VLS v této metalizaci.