Struktura a mechanické vlastnosti materiálů připravených aditivní výrobou