Světlem řízené kapalně krystalické polymery s hydrazonovou nebo azobenzenovou skupinou určené pro fotoniku.

Anotace

Projekt je zaměřen na design nových kapalně krystalických homopolymerů a kopolymerů s hydrazonovou nebo azobenzenovou jednotkou a studium jejich fotooptických vlastností.