Perspektivní funkční materiály s polárním uspořádáním v nano měřítku

Anotace

Budou vyvinuty nové kapalně krystalické materiály s různým tvarem molekul jako tyčinkovité, lomené či ve tvaru hokejky, které vykazují feroelektrické nebo antiferoelektrické fáze. Různé laterální substituce a spojovací skupiny budou modifikovat mezomorfní vlastnosti. Fotocilivost materiálů bude indukována zavedením specifických funkčních skupin do molekul. V nových materiálech budou prostudovány dielektrické, elektrooptické a přepolarizační vlastnosti, což umožní objasnit původ pozorovaných fází a fázových přechodů. Budou rovněž prostudovány a teoreticky vysvětleny strukturní defekty v reálných vzorcích.