Vědci představili dosavadní výsledky Strategie AV21

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Strategie AV21 má v současnosti už 18 výzkumných programů, v nichž spojují úsilí vědci z celé Akademie věd ČR a dvě infrastrukturní pracoviště. Jejich klíčovým cílem je identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a prostřednictvím mezioborové a meziinstitucionální spolupráce hledat cesty k jejich řešení.

Akademie věd ČR, 28. 5. 2019.

Mikroobrábění laserem, vliv testovaných látek na metabolismus tkání, materiály s tvarovou pamětí a řízenou odezvou, přístroj pro studium magnetosféry ledových měsíců Jupiteru, analýzy dopadů zvyšování minimální mzdy. Nejen tato témata a výsledky Strategie AV21 představili její koordinátoři a řešitelé 15. a 16. května 2019 na konferenci v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě. Jeden z programů zde uvedl i Fyzikální ústav AV ČR.

Celý článek na webu Akademie věd ČR.

Ilustrační foto: Renata Louvarová.