Činnost

Text

Tomáš Mocek získal titul Ph.D. v oboru fyzika na Korejském pokročilém institutu pro vědu a technologie (KAIST) v roce 2000 a také v oboru aplikace přírodních věd na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze v roce 2001. Od roku 2011 zastává pozici vedoucího laserového centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Ve svém výzkumu se zabývá vývojem vysokovýkonných diodově čerpaných pevnolátkových laserů pro hi-tech aplikace, zdroji záření v EUV a střední infračervené oblasti, generací vysokých harmonických frekvencí, studiem vytváření periodických povrchových struktur laserem, laserovým urychlováním částic, diagnostikou hustého plazmatu, ionizací optickým polem, rentgenovými lasery, a spektroskopií laserového plazmatu. Je autorem / spoluautorem více než 160 vědeckých článků v impaktovaných časopisech, které mají vice než 2900 citací, a H-index 28. V roce 2000 získal Cenu Josefa Hlávky a v roce 2005 cenu "Otty Wichterleho".
Tomas Mocek (born 1970) received his Ph.D. in Physics from the Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), South Korea in 2000, and also in Applied Physics from the Czech Technical University in Prague, Czech Republic in 2001. Since 2011, he serves as the Head of HiLASE Centre at the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. His research expertise includes development of high‐average power diode‐pumped solid state lasers for hi-tech applications, EUV generation, high‐order harmonic generation, mid‐IR generation, laser induced periodic surface structures, laser acceleration of particles, dense plasma diagnostics, optical‐field ionization, X‐ray lasers, and spectroscopy of laser plasma. His research activity is documented by more than 160 papers in international peer-reviewed journals with Impact factor which acquired over 2900 citations, and H-index of 28. He was awarded by the “Prize of Josef Hlávka” for talented young researchers by the Foundation "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" in 2000, and by the “Otto Wichterle Award” for young scientists by the Czech Academy of Sciences in 2005.

https://orcid.org/0000-0002-9567-2875
http://www.researcherid.com/rid/G-5344-2014