Činnost

Text

Magnetické nanočástice jsou nedílnou součástí řady pokročilých materiálů s unikátními vlastnostmi, nacházejí aplikace v medicíně, katalýze, jako elektrochemické sensory či při čištění odpadních vod. Samotné nanočástice obvykle nejsou příliš stabilní a degradují působením vnějších vlivů (například vzdušného kyslíku). Funkcionalizace povrchu nanočástic je tak nezbytným krokem k jejich využití v materiálovém inženýrství. Přestože již bylo popsáno velké množství nejrůznějších modifikací povrchu magnetických nanočástic organickými ligandy, většina používaných ligandů představuje relativně jednoduché struktury zodpovědné výhradně za interakci nanočástice s okolním prostředím.

Cílem je vývoj pokročilých ligandů, které vedle nezbytné stabilizace nanočástic vnesou do připravovaných materiálů nové vlastnosti (např. schopnost specifické interakce v elektrickém poli). Výsledné materiály mohou nalézt uplatnění především v moderních optických a elektronických součástkách.

ORCID 0000-0002-6649-6761
Researcher ID ABG-5087-2020
Scopus Author ID 56856795800
Google Scholar