NCK MATCA získalo nejvyšší hodnocení panelu TA ČR

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Projekt NCK MATCA (Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace) spolufinancovaný se státní podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci Programu Národní Centra Kompetence, získal od panelu TA ČR nejvyšší možné hodnocení první fáze své existence. Ta trvala od roku 2019 do konce roku 2022 a v rámci centra během ní došlo k dokončení 17 projektů a realizaci 41 výstupů.

Hodnotící panel zkoumal naplňování cílů projektu, jeho nejvýznamnější výsledky, přínosy pro řešitelská pracoviště nebo spolupráci v konsorciu po ukončení projektu, ale i komerční využití výsledků a příjem z jejich komercializace či využití výsledků v praxi.

„NCK MATCA patří mezi nejúspěšnější projekty, které jsme na Fyzikálním ústavu spustili. Po loňském vítězství v kategorii Partnerství Cen TA ČR jde o další významný úspěch a potvrzení správného nastavení našeho fungování. Nesmírně nás těší i řádka úspěšně dokončených projektů, díky nimž české firmy využívají vědecko-technologického pokroku, který vzešel z akademické sféry,“ řekl Alexandr Dejneka, vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu AV ČR a hlavní řešitel NCK MATCA.

„Významnost tohoto projektu spočívá v zapojení těch nejkvalitnějších českých akademických pracovišť do výzkumu konkrétních aplikací a inovací pro pokročilou výrobu. Progres průmyslových oborů nespočívá jen v automatizaci či robotizaci, ale je výsledkem oborové spolupráce řady specialistů, často velmi odlišného zaměření. Jsem rád, že v loňském roce odborná komise vybrala právě tento projekt, kterému jsme udělili Cenu TA ČR v kategorii Partnerství,“ řekl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR.

Hlavními cíli projektu je urychlování vývoje a průmyslového rozšíření plazmatických, laserových a aditivních technologií, zavádění výsledků do sériové výroby, rozšíření znalostní databáze řešitelských pracovišť a podpora rozvoje mladých a perspektivních vědců včetně jejich integrace do aplikovaného výzkumu a vývoje.

„Náš tým expertů dennodenně propojuje akademické instituce s firmami a předává jim špičkové know-how, které zde vzniká. Díky tomu můžeme zlepšovat svět kolem nás a zasazovat se o technologický pokrok. Jsem rád, že naše úsilí oceňuje i TA ČR, dík patří celému týmu, který se na fungování NCK MATCA podílí,“ řekl Tomáš Jetmar, generální manažer NCK MATCA.

Posláním NCK MATCA je přinášet technologická řešení bez ohledu na složitost zadání – od náhlých problémů ve výrobě po dlouhodobé celospolečenské výzvy. Na výsledcích NCK MATCA se podílelo 23 partnerských institucí z akademické i soukromé sféry: Fyzikální ústav AV ČR, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, Biologické centrum AV ČR, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Univerzita Palackého v Olomouci, Technická univerzita v Liberci, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Centrum Hydraulického výzkumu spol. s.r.o., HVM Plasma, s.r.o., Beneš a Lát, L.E.T. Optomechanika Praha, CZUB, CARDAM Solution s.r.o., SIGMA výzkumný a vývojový ústav s.r.o., Vakuum servis s.r.o., OZM Research, Fakultní nemocnice v Motole, SHM, s.r.o., ad-tech s.r.o., Advanced Metal Powders s.r.o.