NCK MATCA získalo nejvyšší hodnocení panelu TA ČR

Anotace

Projekt NCK MATCA (Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povlakování a jejich aplikace) spolufinancovaný se státní podporou Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci Programu Národní Centra Kompetence, získal od panelu TA ČR nejvyšší možné hodnocení první fáze své existence.