Vytváření objemu a povrchu diamantových nano-objektů pro biomedicínu

Anotace

Tento interdisciplinární projekt je zaměřen na přizpůsobení objemových a povrchových vlastností diamantových nanoobjektů (DNO) pro základní materiálový a biologický výzkum. Diamantové nanočástice, nanodomény a kompozitní nanovlákna představují DNO. Implantace cizích atomů do diamantu bude využito pro vytvoření optických center v DNO. Povrch takto modifikovaných DNO bude funkcionalizován jednotlivými atomy, chemickými skupinami a oligopeptidickými ligandy. Vliv povrchové terminace (elektrostatický stav povrchu) na fotoluminiscenčních vlastnostech optických center v DNO bude charakterizován pomocí pokročilých analytických technik. Bude vyhodnoceno fyzikálně-chemické chování modifikovaných a funkcionalizovaných DNO v biologicky odpovídajícím prostředí využitím interakce DNO s liniemi kostních buněk, primárních osteoblastů a mesenchymálních kmenových buněk kostní dřeně. Nově vytvořené DNO materiály jsou perspektivní pro cílenou dodávku léčiv a genů, zobrazovací diagnostické metody i inženýrství kostní tkáně.