Lokalizované elektronické efekty navazování protilátek na nanokompozitních materiálech (LEEFAB)

Anotace

Budou připravovány a studovány nové miniaturizované elektronické senzory léčiv v podobě koplanárních impedančních a vodivostních prvků s funkční vrstvou na bázi diamantu. Bude prozkoumán vliv geometrie senzoru a nanostrukturování povrchu, včetně kompozitu založeného na nanočásticích diamantu a zlata, na zesílení signálu a zlepšení citlivosti. Na základě těchto senzorů v kombinaci s funkcionalizací molekulárními receptory bude zkoumána protilátková platforma, která bude následně testována pro stanovení vybraných léčiv (fenytoin, digoxin, lithium a cyklosporin) v krvi. Schopnost detekce této nové senzorové platformy (mez detekce, reprodukovatelnost, možnost kvantifikace, aplikovatelnost v praxi, cena měření) bude srovnána se standardními metodami užívanými v klinické praxi pro daná léčiva.