Růst krystalů Bridgmanovou metodou a metodou micro-pulling-down, příprava skel, termická analýza