Činnost

Text

Zabývám se vývojem výkonných simulačních metod na pomezí klasické a kvantové fyziky, a jejich aplikací v mikroskopii atomových sil (AFM) a ve skenovací tunelovací mikroksopii (STM). Tyto techniky představují unikátní nástroj pro analýzu atomové a elektronové struktury jednotlivých molekul, ale také pro manipulaci s nimi a pro stavbu nových struktur, jako jsou molekulární obvody a stroje. Toho často není možné dosáhnout žádnou jinou chemickou či fyzikální technikou. Na druhou stranu, data získaná těmito metodami je často obtížné interpretovat a pochopit – a právě zde hrají nezastupitelnou úlohu teoretické simulace.

Témata

ORCID 0000-0003-4807-0326
Google Scholar