Činnost

Text
  • Studium anorganických scintilačních, luminiscenčních a dalších materiálů (krystaly, sklo, atd.) metodami termické analýzy (DSC - diferenční skenovací kalorimetrie, DTA - diferenční termická analýza, TG - termogravimetrie, TMA - termomechanická analýza a TM - termomikroskopie).
  • Stanovení čistoty a tepelných vlastností připravených materiálů (např. teplota skelného přechodu, krystalizace, tání - DSC, DTA, TMA nebo studium průběhu daných procesů - TM).
  • Stanovení teploty fázových přechodů v pevných látkách a konstrukce fázových diagramů.
  • Studium kinetiky procesů v anorganických materiálech.

ORCID: 0000-0002-6739-9832