Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Multikalorické jevy v nových jednofázových a kompozitních materiálech na bázi komplexních oxidů běžící GAČR » Mezinárodní bilaterální Ing. Petr Ondrejkovič, Ph.D. 2021 2023