Činnost

Text
  • Měření a studium elektrických a tepelných vlastností materiálů se zaměřením na termoelektrické materiály a sulfidy.
  • Syntéza materiálů, slinování (hot press, SPS), řezání a úprava vzorků, příprava elektrických a tepelných kontaktů pod mikroskopem.
  • Teplotně závislá (2-1500 K) měření elektrické rezistivity, Hallova jevu, Seebeckova koeficientu, tepelné vodivosti a tepelné kapacity a analýza získaných dat.
  • Zaměření na termoelektrické sulfidy, zejména na tetraedrity a chalkopyrit.

ORCID 0000-0002-8501-1256
ResearcherID G-5653-2014
Scopus Author ID 55996141500